Още за района
Когато се движите в „мечи“ район- гора, близо до поточе, река или водопад, близо до пещера, и когато се движите срещу вятъра е много вероятно да срещнете мечкаПрочети още »
Архив
Движете се в големите групи и вдигайте повече шум! Пейте, свиркайте, викайте, говорете на висок тон, тропайте, пуснете музика на телефона си или транзистора.Така мечката ще ви чуе и ще се оттегли от пътя виПрочети още »
При инциденти с мечка
Винаги носете със себе си специален защитен спрей, поставен на подходящо място на колана ви! Бъдете готови при среща с мечка веднага да го използвате;Прочети още" »
се свържете незабавно
Не излизайте сами в гората! Ако все пак това е наложително, съобщете къде отивате и кога смятате да се върнете. Знайте, че мечките са най-активни на свечеряване, през нощта и на зазоряванеПрочети още »

В района на с.Мугла, община Смолян (Западни Родопи) съществуват заплахи за биологичното разнообразие, свързани главно с човешката дейност, бракониерството, деградацията на пасищата и ливадите, недостатъчната информираност на местното население. Това налагаспешни мерки за опазване на биоразнообразието и популяризиране на природназабележителност "Казанджи дере", намираща се в землището на с.Мугла, и създаване на предпоставки за развитие на алтернативен туризъм и устойчиво развитие на региона.Чрез проекта ще се повиши приноса на организацията в опазването на биоразнообразието и застрашените видове и ще се стимулират политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси в региона.

Основната цел на проекта е опазване на биологичното разнообразие в района на с.Мугла /Западни Родопи/ и популяризиране на природната забележителност “Казанджи дере”като предпоставки за развитие на алтернативен туризъм и устойчиво развитие на региона.

.

.

 


25 06

Пресконференция и информационна среща

На 25 юни 2015 година , в РИОСВ -Смолян , се проведе пресконференция и информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла...


Всички новини Повече

25 08

Информационна среща

На 25 август 2015 година в село Мугла се проведе информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи) и популяризиране...

Всички новини Повече

11 08

Информационна среща в с.Триград,община Девин

На 11 август 2015 година в село Триград се проведе информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи)...

Всички новини Повече

12 08

Информационна среща в с.Гьоврен, община Девин

На 12 август 2015 година в село Гьоврен се проведе информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла...

Всички новини Повече

06 10

Информационнасреща в гр. Девин - 6 октомври 2015 година

На 6 октомври 2015 година, в сесийната зала на общинска администрация, гр.Девин, се проведе информационна среща по проект "Опазване на биоразнообразието...

Всички новини Повече

15 11

Създадени бяха три училищни и един университетски разсадници.

В изпълнение на проекта, бяха създадени 4 учебни горски разсадника/опитни полета. Три от тях са в основни и средни...

Всички новини Повече
1 2 3 4 5 6

Медия център

Пусни » Още видео »

Дизайн и адаптация ROSHLA