Предстои обучителен студентски семинар

На 4 декември 2015 година, в СПА-хотел “ДИКАС”, гр.Смолян се проведе обучителен студентски семинар на тема: „Природното и културно-историческо наследство на с.Мугла-предпоставки за развитие на алтернативен туризъм и устойчиво развитие на региона”, се проведе Семинарът е организиран в изпълнение на проект: ”Опазване на биоразнообразието в района на с. Мугла (Западни Родопи) и популяризиране на природна забележителност “Казанджи дере” - предпоставки за устойчиво развитие на региона”, проектBG 05/1618D328, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и изпълняван от Сдружение „Развитие-XXI век”, гр.Смолян. В него участваха над 50 студенти от филиала на Пловдивския университет в Смолян от специалностите „Туризъм“,„Екология и опазване на околната среда“, “Биология,човешко поведение и здраве“ и други. Те бяха запознати с туристическите ресурси и маршрути , с новата еккопътека „Казанджи дере“ и с възможностите за развитие на алтернативни форми на туризъм в района. Участниците в семинара имаха възможност да участват активно със свои предложения и идеи в разработването на туристическия продукт за района на с.Мугла и околностите.


Дизайн и адаптация ROSHLA