Старт на детските и ученически конкурси

Обявено бе началото на детските и ученически конкурсите за литературно произведение и творби на приложните и на изобразителното изкуства под мотото:“ Родопите-наш дом и наше бъдеще“ за децата от предучилищните групи на детските градини и учениците от 1 до 12 клас на средните общообразователни училища в общините Смолян, Девин и Борино. Конкурсите се провеждат в изпълнение на проект: ”Опазване на биоразнообразието в района на с. Мугла (Западни Родопи) и популяризиране на природна забележителност “Казанджи дере” - предпоставки за устойчиво развитие на региона”, проектBG 05/1618D328, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Тематичните области, в които младите родопчани ще имат възможност да развихрят своите творчески способности, талант и въображение са четири: „Моето любимо диво животно“, „Моето любиво диво цвете“, „Моята прекрасна гора“ и „Красивата Родопа-мой дом и мое бъдеще“ . В конкурса за литературно произведение, в жанр и тема по избор, могат да участват ученици от три възрастови категории: 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас, а в конкурса за творби на приложните и на изобразителното изкуства, могат да участват и деца от предучилищните групи на детските градини от трите общини на Смолянска област. Крайният срок за изпращане на творбитее 20 февруари 2016 година. (Повече информация: тук и тук)


Дизайн и адаптация ROSHLA