Образователни беседи с ученици, студенти и младежи с увреждания

В периода октомври 2015- февруари   2016 година   над  300 ученици, деца и младежи с увреждания , и студенти от гр.Смолян, гр.Девин,  с.Триград, с.Гьоврен и  с.Смилян, имаха възможност да се запознаят и да научат нови иинтересни факти за историята, културата, традициите и бита на хората от района на с.Мугла и околните селища, за уникалната природа и биологично разнообразие на района.  В  поредицата беседи, изнесени от  доц.Русалена Пенджекова-Христева и  гл.ас.д-р Силвия Младенова от Филиала на ПУ в Смолян, в рамките на проект: ”Опазване на биоразнообразието в района на с. Мугла (Западни Родопи) и популяризиране на природна забележителност “Казанджи дере” - предпоставки за устойчиво развитие на региона”, проектBG 05/1618D328, финансиран в  рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското  икономическо  пространство 2009-2014 г.,младите родопчани получиха  истински уроци по  родолюбие, любов към родния край , към Родопите и към майка България.


Дизайн и адаптация ROSHLA