Проведе се двудневен обучителен семинар

На 24 и 25 феврури 2016 година, в  СПА-хотел “ДИКАС”, гр.Смолян се проведе двудневен обучителен семинар на тема: „Възможности за развитие на алтернативен туризъм в района на с.Мугла и околните селища“. Семинарът бе организиран  в  изпълнение на  проект: ”Опазване на биоразнообразието в района на с. Мугла (Западни Родопи) и популяризиране на природна забележителност “Казанджи дере” - предпоставки за устойчиво развитие на региона”, проектBG 05/1618D328, финансиран в  рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското  икономическо  пространство 2009-2014 г.  изпълняван от Сдружение „Развитие-XXI век”, гр.Смолян.  В него взеха участие над 60 представители на местното население, местната власт и  туристическия бранш, представители на ключови институции и  неправителстевни организации от селата Мугла, Гьаврен, Гела, Триград,гр.Девин и гр.Смолян.
По време на семинара  участниците имаха  възможност да се запознаят подробно с  възможностите за развитие наалтернативен туризъм  в района на с.Мугла и околните селища  Гела, Гьоврен, Триград и Девин,  с начините за интерпретация на културното  иприродно наследство на района,  в който живеят. В рамките на семинара те успяха да  научат повече за   за това как да използват  своите уникални традици, обичаи, бит и култура, природа и биологично разнообразие , за да привличат туристи , както и за това как да представят пред тях своите уникални  културни и природни дадености.Освен това участниците получиха много информация за това как правят подобен туризъм в района на с.Смилян и гр.Девин, а освен това имаха възможност да участват със свои предложения  и идеи в разработването на  туристическия продукт „Непознатата Родопа“, за  района на с.Мугла и околностите, изготвящ се в  рамките на проекта.  

 


Дизайн и адаптация ROSHLA