Проведе се финална пресконференция по проекта

На 25 март в СПА-хотел „Дикас”, гр.Смолян се проведе в заключителна информационна среща и финална пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проект : "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла /Западни Родопи/ и популяризиране на природна забележителност "Казанджи дере" - предпоставки за устойчиво развитие на региона", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година. В присъствието на Зам.- областния управител на област Смолян, представители на местната власт, заинтересовани страни, неправителствени организации и граждани ръководителят на проекта Силвия Младенова и екипът й представиха постигнатите резултати по проекта. „Считаме, че проектът е успешно реализиран, тъй като успяхме да постигнем основната му цел– да популяризираме природна забележителност „Казанджи дере”, както и да провокираме интересът на хората към едно от най-красивите кътчета на Западните Родопи, каквото е с.Мугла и района, както и да осигурим повече възможности за поминък на местните хора”, сподели С. Младенова .

 

 


Дизайн и адаптация ROSHLA