Пресконференция и информационна среща

На 25 юни 2015 година , в РИОСВ -Смолян , се проведе пресконференция и информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла /Западни Родопи/ и популяризиране на природна забележителност "Казанджи дере" -предпоставки за устойчиво развитие на региона", който се реализира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година. Представен бе подробно проектът, неговите цели, предвидени дейности и очаквани резултати. Пред присъстващите представители на медиите и заинтересовани страни ръководителят на проекта Силвия Младенова представи подробно идеята за изграждане на екопътека "Казанджи дере" на територията на най-новата защитена територия вв Смолянска област-Казанджи дере, с.Мугла, както и с възможностите за развитие на алтернативен туризъм в село Мугла след нейното изграждане. Според ръководителят на проекта, чрез популяризиране на природна забележителност "Казанджи дере" и създаване на новия туристически продукт, в който ще бъде включено с.Мугла и екопътеката и други природни забележителности в района, туристите и природолюбителите ще имат възможност да посетят още едно уникално кътче на Родопите, а местното население ще има по-добри възможности за поминък.

Дизайн и адаптация ROSHLA