Информационна среща

На 25 август 2015 година в село Мугла  се проведе  информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла /Западни Родопи/ и популяризиране на природна забележителност "Казанджи дере" -предпоставки за устойчиво развитие на региона", който се реализира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година.
Представен бе проектът, неговите цели, предвидени дейности и очаквани резултати. Присъстващите представители на местното население бяха запознати още с  някои основни заплахи за биоразнообразието в района и с мерките ,които трябва да се вземат за неговото опазване. Бе представен подробно  идейният проект  за екопътеката и възможностите за развитие на алтернативен туризъм  в селото след нейното  изграждане.

Дизайн и адаптация ROSHLA