Информационна среща в с.Триград, община Девин

На 11 август 2015 година в село Триград се проведе информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи) и популяризиране на природна забележителност "Казанджи дере" - предпоставки за устойчиво развитие на региона". Проектът се реализира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година. Представен бе проектът, неговите цели, предвидени дейности и очаквани резултати. Присъстващите бяха запознати с основните заплахи за биоразнообразието в района на с.Мугла, Чамла, Чаирите и Триград и с мерките,които трябва да се вземат за неговото опазване. Бе популяризирана природната забележителност „Казанджи дере” в съседното на Триград село Мугла и изграждащата се там екопътека, която оргжанизацията счита, че успешно може да се ползва скато продукт иот посетилтелите на с.Триград.Преходът обаче есамо през планината- по маршрута с.Триград-м.Чаирски езера-м.Чамла-с.Мугла-„Казанджи дере”. Разстоянието по този маршрут е около 20 км. планински път в едната посока. Представена бе идеята за създаване на училищен разсадник/опитно поле и предстоящите дейности с децата от училищата и детските градини в селата Гьоврен, Триград и гр. Девин и от детските градини.

Дизайн и адаптация ROSHLA