Информационна среща в с.Гьоврен, община Девин

На 12 август 2015 година в село Гьоврен се проведе информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла /Западни Родопи/ и популяризиране на природна забележителност "Казанджи дере" -предпоставки за устойчиво развитие на региона". Проектът се реализира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година. Представен бе проектът, неговите цели, предвидени дейности и очаквани резултати. Присъстващите бяха запознати с основните заплахи за биоразнообразието в района на с.Мугла, Чамла, Чаирите, Триград и Гьоврен, с мерките, които трябва да се вземат за неговото опазване. Бе популяризирана природната забележителност „Казанджи дере” в съседното на Гьоврен село - Мугла и изграждащата се там екопътека. Пътеката, според Силвия Младенова-ръководител на проекта, може да бъде посещавана и от гостите на с.Гьоврен. Преходът до там е около 18-20 км през планината по маршрут с.Гьоврен-м.Чамла-с.Мугла-м”Казанджи дере”. Този маршрут е добър и достъпен за оф-роуд туризъм и пешеходен туризъм. Представена бе също идеята за създаване на училищен разсадник/опитно поле в училището на с.Гьоврен, и дейностите с децата от училищата в Гьоврен, Триград и Девин, предвидени за реализиране по проекта. Учители и родители с радост и ентусиазъм приех факта, че децата им ще участват в тези екологични инициативи и ще научат интересни неща за родния край и природа.

Дизайн и адаптация ROSHLA