Информационнасреща в гр. Девин- 6 октомври 2015 година

На 6 октомври 2015 година, в сесийната зала на общинска администрация, гр.Девин, се проведе информационна среща по проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла /Западни Родопи/ и популяризиране на природна забележителност "Казанджи дере" - предпоставки за устойчиво развитие на региона", който се реализира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година. Пред представители на местната власт, туристическия бизнес, неправителствени организации и граждани, ръководителят на проекта и модератор на срещата- Силвия Младенова, представи проекта, неговите цели, дейности и постигнатите до момента резултати. Присъстващите бяха информирани за уникалното биологично разнообразие и ресурси за развитие на алтернативен туризъм, в района на с.Мугла. Представени бяха реализираните до момента дейности по изграждане на екопътека „Казанджи дере“, в недалечното от Девин село Мугла, която може да се ползва и от гостите на Девин. На туристите, посещаващи Девин, може да бъде предложен допълнителен екотур до Казанджи дере“, който маршрутът е подходящ само за оф-роуд. от кв. Настан или с.Грохотно към местността Мурсалица, или през Гьоврен- Чамла към Мугла, както и от Девин към с.Триград-м. Чаирите-Чамла-с.Мугла (Казанджи дере. Преходът е по-дълъг и екстремен и с джип ще отнеме цял ден, но за сметка на това любителите на оф-роуда ще останат особено доволни от красивата гледка и силните усещания, съобщи Младенова. Модераторите на срещата представиха и някои резултати от дейността по създаване и поддържане на училищния разсадник/опитнополе, създаден в дворана Девинската гимназия, както и информация за предстоящите детски конкурси за литературно произведение и есе на екологична тематика, предвидени по проекта, които ще бъдат обявени през декември.

Дизайн и адаптация ROSHLA