Създадени бяха три училищни горски разсадника /опитни полета и един университетски разсадник.

В изпълнение на проекта, бяха създадени 4 учебни горски разсадника/опитни полета. Три от тях са в основни и средни училища, а един е във висше училище: в Средно общообразователно училище „Христо Ботев“, гр.Девин, в Основно училище “ Иван Вазов“, с.Триград, в Основно училище „Пейо К.Яворов“, с.Гьоврен, както и във Филиала на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“ в гр.Смолян. През октомври и ноември тази година във всички разсадници е посаден разсад от мурсалски чай и са пикирани иглолистни и горско-плодни фиданки. Идеята за засаждане и отглеждане на мурсалски чай не е свързана със създаване на култивирани полета, а с възможност за отглеждане на собствен разсад и събиране на семена, с цел последващо връщане в природата, и то на места, където той не е бил разпространен. Целта е да бъде запазен ценният лечебен вид в естествените му местообитания и за бъдещите поколения. Пикирането и отглеждането на горско-плодни насаждения в училищните разсадници е свързано с бъдещо залесяване в гората и по този начин за подобряване на естествената хранителна база, както за мечката, така и за другите диви обитатели на гората. Оборотно засаждане и подмяна на посадения материал от горско-плодни насаждения бе извършено през октомври -ноември в девинското училище, където преди две години Сдружението създаде първия училищен разсадник по проекта за кафявата мечка. След приключване на проекта за мечката в края на миналата година, с цел създаване на устойчивост на дейността, учениците продължават да се грижат и да работят в училищния разсадник, и като част от дейностите по настоящия проект за Казанджи дере и биоразнообразието на с.Мугла. Залесени в гората са фиданките, отгледани в разсадника, а на тяхно място в разсадника са посадени разсад от лечебното растение пирински /мурсалски/ чай и са пикирани нови малки фиданки. Освен това девинският училищен разсадник е разширен с още една площ. Тези образователни екологични дейности са много успешни и учениците се учат на любов и грижа към природата.

Дизайн и адаптация ROSHLA