Ученици, студенти и доброволци взеха участие в кампания по залесяване в района на Девин и Смолян

8 ноември 2015 година. В края на октомври и в началото на ноември 2015 година,с участието  на ученици от Девинската гимназия и  със студенти-еколози  и биолози от Филиала на ПУ в гр.Смолян, се проведе кампания по залесяване с горско-плодни насаждения.  Фиданките бяха посети в в района на местност „Лъката“ край Девин,   в  близост до  резерват „Сосковчето“-Смолянско и  в  местността „Новак“, в близост до с.Мугла.   По време на кампаниятабяха  залесени над  400 фиданки от дива ябълка, дива круша, офика, джанка и други,  чрез които  в бъдеще ще бъде подобрена естествената хранителна база за мечката и за  другите диви обитатели на гората.  Дейността е извършена в изпълнение на  проект: "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла /Западни Родопи/ и популяризиране на природна забележителност "Казанджи дере" -предпоставки за устойчиво развитие на региона", който се  реализира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година.


Дизайн и адаптация ROSHLA