Официално бе открита новоизградената екопътека „Казанджи дере"

На 21 ноември 2015 година, в присъствието на жители на с.Мугла, представители на ДГС-Смолян, РДГ-Смолян, медии и други гости, официално бе открита новоизградената екопътека „Казанджи дере“, в района на с.Мугла, община Смолян. Лентата бе срязана от ръководителката на проекта –г-жа Силвия Младенова и от Кмета на село Мугла-г-жа Даниела Кубинска. По време на преминаването си по маршрута, гостите бяха запознати с новоизградените съоръжения, с уникалния ландшафт и богатото биологично разнообразие на района. Екопътеката се намира в непосредствена близост до село Мугла и по-голямата част от нейното трасе преминава през територията на природна забележителност „Казанджи дере”, обявена за защитена територия през февруари 2014 година. Екопътекатае достъпна сезонно - отмесецмайдо края на октомври, дори през ноември при хубаво време. Маршрутът е с дължина 700 метра в едната посока, като по трасето му са монтирани 3 дървени моста с парапети за безопасно преминаване, по които се стига до панорамна площадка за наблюдение на естествените скални водопади. По пътеката е изграден и прекрасен кът за отдих – беседка с огнище, за отмора на туристите. Монтирани са освен това информационни, указателни и предупредителни табели, както и табели с информация за някои емблематични за района растителни и животински видове, като пирински (мурсалски) чай, родопски силивряк, родопско омайниче, някои видове орхидеи, кафява мечка, дива коза, глухар, ливаден дърдавец, черен щъркел и други. Маршрутът е лек, а преминаването по него което трае не повече от 1 час, като в края му се стига до изключително красиви скални водопади с неголяма височина, под които в резултат на естествените ерозионни процеси, водата е изваяла уникални „казани“. От тях идва и името на местността - „Казанджи дере“. Най-дълбокият казан, намиращ се под големия водопад е с дълбочина 2 метра. През лятото туристите и любителите на силни усещания могат да се изкъпят под ледено студените води на водопадите и да се потопят в „казаните, които игра ролята на естествени „джакузита“.


Дизайн и адаптация ROSHLA