Информационна среща за представяне на напредъка по проекта

Информационна среща за представяне на напредъка по проект : "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла /Западни Родопи/ и популяризиране на природна забележителност "Казанджи дере" - предпоставки за устойчиво развитие на региона", който се реализира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година, бе проведена на 26 ноември 2015 година, в хотел „Дикас“, гр.Смолян. На срещата ръководителката на проекта г-жа Силвия Младенова, обяви че към месец ноември са реализирани повече от половината от предвидените дейности по проекта, които са много разнородни и интересни. Но една от най-съществените за постигане целта на проекта е изграждането на екопътека „Казанджи дере”. Тя се намира в непосредствена близост до село Мугла и по-голямата част от нейното трасе преминава през територията на природна забележителност „Казанджи дере”, обявена за защитена територия през февруари 2014 година. Екопътеката е достъпна сезонно-от месец май докрая на октомври, дори през ноември при хубаво време. Маршрутът е с дължина 700 метра в едната посока, като по трасето му са монтирани 3 дървени моста с парапети за безопасно преминаване, по които се стига до панорамна площадка за наблюдение на естествените скални водопади. По пътеката е изграден и прекрасен кът за отдих – беседка с огнище, за отмора на туристите. Монтирани са освен това информационни, указателни и предупредителни табели, както и табели с информация за някои емблематични за района растителни и животински видове. В района има сериозен потенциал за развитие на алтернативен туризъм. Най-голямото богатство на село Мугла е запазената и красива природа, девствената гора и богатото биологично разнообразие, ледено студената вода, екологично чистата земеделска продукция, запазените местни традиции, обичаи и уникална кухня. „Нашите амбиции са да помогнем с.Мугла да се превърне в желана дестинация за екотуризъм. Засега той може да бъде предимно оф-роуд и велотуризъм. Има много предизвикателства и трудности пред реализацията на нашата амбиция и идеи. Преди всичко трудностите са свързани с достъпа до селото, заради проблемния пътен участък от м. Герзовица до с.Мугла, както и заради затворения отдавна път Тешел-Мугла. Пътят обаче не е единственият проблем- постепенното обезлюдяване на селото и застаряващото население, както и малкото местни млади хора, готови да развиват туристически бизнес в района, също са сериозни бариери пред бъдещото развитие на с.Мугла като дестинация за екотуризъм. Ние обаче не се отчайваме и се надяваме, че с добрата воля на Община Смолян и правителството, старият проблем с пътя може да има ново решение. Ако това се случи местните хора ще получат възможност за поминък, а някои инициативни млади хора, напуснали селото ще се върнат в него и инвестират средства и време, за да развиват туризъм. Но дотогава всички любители на природата и оф-роуда могат да посетят Мугла и района, за да се запознаят на място с едно от най- красивите и девствени кътчета на Родопите“, Освен информация за вече готовата екопътека, модераторите на срещата представиха информация и за другите реализирани дейности по проекта, част от дейност: „Екоакадемия за деца и възрастни“ -създадените четири учебни разсадника/опитни полета от ученици от училищата в гр.Девин, С.Триград, с.Гьоврен, и от студенти във филиала на Пловдивски университет в гр.Смолян; кампанията по залесяване с ученици от Девинската гимназия и със студенти-еколози и биолози от Филиала на ПУ в гр.Смолян, както и проведените до момента две образователни беседи с ученици от Девин и с.Триград. Представена бе и информация запредстоящите дейности – обучителни семинари, специализирани консервационни дейности за дивата коза и глухара и детските конкурс и за литературно произведение и есе на екологична тематика, предвидени по проекта, които ще бъдат обявени през декември


Дизайн и адаптация ROSHLA