КОНКУРС ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОД МОТОТО “РОДОПИТЕ-НАШ ДОМ И НАШЕ БЪДЕЩЕ“
Сдружение „Развитие-XXI век“, гр.Смолян кани учениците от основните и средните общо образователни училища на общините Смолян, Девин и Борино, да вземат участие в конкурса за разработване на литературно произведение – приказка, стихотворение, есе или разказ, под мотото : “Родопите-наш дом и наше бъдеще“.Прочети още »
КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА ПОД МОТОТО: “РОДОПИТЕ-НАШ ДОМ И НАШЕ БЪДЕЩЕ“
Сдружение „Развитие-XXI век“, гр.Смолян кани децата от предучилищните групи на детските градини и учениците от основните и средните общообразователни училища на общините Смолян, Девин и Борино, да вземат участие в конкурса за изработване на произведения на изкуствата (изобразително и приложни изкуства), организиран в рамките на проект:”Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи) и популяризиране на природна забележителност „Казанджи дере“- предпоставки за устойчиво развитие на региона”.Прочети още »

Програма за подкрепа на НПО в България
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм
Институт „Отворено общество“ София
Фондация „Работилница за граждански инициативи“
Структурни фондове на ЕС - Единен информационен портал
Европейска комисия по околна среда
Програма за развитие на селските райони
Програма на ООН за развитие
Министерство на околната среда и водите
Изпълнителна агенция по околна среда
Басейнова дирекция за управление на водите
ПУДООС (Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда)
Регионална инспекция по околна среда и водите, гр.Смолян
Изпълнителна агенция по горите
Национален парк Централен Балкан
Национален парк Пирин
Национален парк Рила
Природен парк „Странджа”
Природен парк "Беласица"
Световен фонд за дивата природа
Глобален екологичен фонд (GEF) (Global Environment Facility)
Национален комитет по програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО
Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа
Българско дружество за защита на птиците
Българска фондация Биоразнообразие
Сдружение за дива природа „Балкани”
Зелени Балкани – Федерация на природозащитни сдружения
Спасителен център за диви животни-Зелени Балкани
Fund for Wild Flora and Fauna
Rewilding Europe
UNDP (United Nations Development Programme)
Wildfowl & Wetlands Trust – WWT
Кралско дружество за защита на птиците
Гръцко орнитологично дружество (HOS)
MME - BirdLife Унгария
Норвежка агенция по околната среда
Про Натура - Швейцария
Околна среда и здраве
Околна среда и изменение на климата25 06

Пресконференция и информационна среща

На 25 юни 2015 година , в РИОСВ -Смолян , се проведе пресконференция и информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла...


Всички новини Повече

25 08

Информационна среща

На 25 август 2015 година в село Мугла се проведе информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи) и популяризиране...

Всички новини Повече

11 08

Информационна среща в с.Триград,община Девин

На 11 август 2015 година в село Триград се проведе информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи)...

Всички новини Повече

12 08

Информационна среща в с.Гьоврен, община Девин

На 12 август 2015 година в село Гьоврен се проведе информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла...

Всички новини Повече

06 10

Информационнасреща в гр. Девин - 6 октомври 2015 година

На 6 октомври 2015 година, в сесийната зала на общинска администрация, гр.Девин, се проведе информационна среща по проект "Опазване на биоразнообразието...

Всички новини Повече

15 11

Създадени бяха три училищни и един университетски разсадници.

В изпълнение на проекта, бяха създадени 4 учебни горски разсадника/опитни полета. Три от тях са в основни и средни...

Всички новини Повече
1 2 3 4 5 6

Медия център

Пусни » Още видео »

Дизайн и адаптация ROSHLA